PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY SEROKOMLA NA 2018 ROK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2018

PLAN  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  SEROKOMLA  NA  2018  ROK

Załącznik nr 1

do uchwały nr 3 Walnego Zebrania

z dnia 12 lutego 2018 roku

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY SEROKOMLA NA 2018 ROK.

 

Lp.

TEMAT- zagadnienia

Termin

realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

 

 

Zorganizowanie wyjazdu do kina/teatru dla członków stowarzyszenia i mieszkańców gminy

 

 

 

Luty 2018

 

 

zarząd

 

 

2.

Przygotowanie i przekazanie do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego za rok 2017

do 28 luty 2018

zarząd stowarzyszenia

Księgowa

 

3.

Zorganizowanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia sprawozdania za 2017 rok i udzielenia absolutorium dla zarządu oraz zatwierdzenia planu działania na rok 2018,

 

luty,

 

zarząd,

 

 

4.

Spotkanie integracyjne członków SMGS

 

luty

członkowie stowarzyszenia

 

5.

Organizacja Dnia Kobiet dla członkiń stowarzyszenia

marzec

zarząd

 

6.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i gminami sąsiednimi

na bieżąco

zarząd

 

7.

Wycieczka dla dzieci :

Kodeń

maj

Drejka D.

 

 

 

 

 

8.

Majówka Seniorów

maj

zarząd

 

9.

 

 

 

 

 

 

Wycieczka dla emerytów i rencistów

Kozłówka, Kock (Nowe Muzeum) piknik na zakończenie wyjazdu

Maj/czerwiec

 

Gałęzowska Z.

Jasińska D.

 

 

 

 

10.

 

 

11.

Zorganizowanie Dnia Dziecka (partnerstwo z GBP)

 

Współpraca w zakresie organizacji Święta truskawki

Czerwiec

 

 

czerwiec

zarząd

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

2 dniowa wycieczka dla mieszkańców gminy

Kraków-Wadowice-Łagiweniki-Kalwaria Zebrzydowska

 

lipiec

Drejka D.

Galęzowska Z.

Abramczuk A.

 

 

13.

Wyjazd na baseny (Uniejów, Ryki)

w trakcie roku

 

Abramczuk A

Maciejewska G.

 

 

14.

 

Wyjazd na występ Kabaretu/ do teatru

w trakcie całego roku

 

zarząd

 

 

15.

 

Realizacja projektu pn: Kultywowanie lokalnych tradycji i historii /Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez zakup 19 strojów ludowych lubelskich dla zespołu ludowego, co pozwoli na prezentowanie dziedzictwa szerszej publiczności i zachęci młodych ludzi do kultywowania tradycji i historii regionu.

2018

Zarząd

Zespół Szalibabki

 

16.

Współpraca w zakresie organizacji imprezy integracyjno-plenerowej połączonej z dożynkami gminno - parafialnymi

sierpień

członkowie stowarzyszenia

 

 

17.

Andrzejki dla członków stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych

 

Listopad

 

członkowie stowarzyszenia

 

18.

„Andrzejki” dla seniorów

 

 

listopad

zarząd

 

21.

Zorganizowanie sylwestra dla członków stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych

grudzień

zarząd

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie