Konferencja w Starych Kobiałkach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2019

Konferencja w Starych Kobiałkach –  „Przez współpracę do sukcesu – Jak skutecznie budować partnerstwa lokalne”.

 

Dnia 18 czerwca 2019r. członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Starych Kobiałkach.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych: gospodarz obiektu – p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, p. Marcin Sentkiewicz – Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, p. Piotr Chaber – Wójt Gminy Serokomla, p. Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda, p. Renata Klębowska-Szustek – Kierownik ARiMR Oddział Łuków, przedstawiciele GBP, lokalnych organizacji pozarządowych, lokalni liderzy, społecznicy.

Konferencję prowadziła p. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD, która przekazała informację nt. dobrych praktyk z zakresu wdrażania PROW 2014-2020 na obszarze LGD „RAZEM” oraz przekazała wyniki wpływu realizacji LSR na poprawę jakości życia mieszkańców na obszarze LGD.

Podczas konferencji p. Prezes zaprezentowała rodzinną grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” – grę promującą walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM”, która powstała w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Promocja i turystyka” realizowanego przez LGD (finansowanego ze środków PROW 2014-2020).

Prezentację „Współpraca się opłaca” oraz warsztaty „World Café” „Partnerstwo w praktyce ” poprowadziła p. Karolina Suska dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

Uczestnicy zapoznali się z nowymi pomysłami na współdziałanie, inicjatywami służącymi rozwojowi obszaru LGD „RAZEM”, wypracowali pomysły na lokalną współpracę. Ta część konferencji zaktywizowała społeczność lokalną, zainspirowała uczestników do podejmowania partnerstw lokalnych.

Pod koniec konferencji miało miejsce nagrodzenie laureatów konkursu „NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ” – najbardziej aktywnych podmiotów, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej.

W kategorii - ,,Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego” Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia oraz upominek w postaci gry planszowej ,,Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” dla naszego stowarzyszenia za powstanie zespołu ,,Szalibabki”. Wyróżnienie odebrała Pani Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla – Pani Zofia Gałęzowska.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie