WARSZTATY SZACHOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2023

"Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli we współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Serokomla oraz Lokalną Grupą Działania zaprasza na BEZPŁATNE WARSZTATY SZACHOWE które odbędą się w dn. 03.07.2023 - 28.08.2023 w budynku GBP w Serokomli. Zapraszamy młodzież w wieku 11-16 lat do uczestnictwa.

Zadanie pt. „Integracja społeczna mieszkańców Gminy Serokomla poprzez grę w szachy" jest współfinansowane ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI", w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD RAZEM".

Celem zadania jest wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja społeczna i integracja międzyspołeczna, w tym podnoszenie wiedzy łącznie 100 mieszkańców gminy Serokomla poprzez organizację warsztatów szachowych (dla młodzieży w wieku 11-16 lat - 12 osób) oraz organizację gminnego turnieju szachowego (dla ok. 88 mieszkańców gminy Serokomla), realizowane w terminie do 31 grudnia 2023 r.

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie