PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY SEROKOMLA NA 2015 ROK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2015

PLAN  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  SEROKOMLA  NA  2015  ROK

  Załącznik nr 1

do uchwały nr 3 Walnego Zebrania

z dnia 04 lutego 2015 roku

        PLAN  DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  SEROKOMLA  NA  2015  ROK.

 

Lp.

TEMAT- zagadnienia

Termin

realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Przygotowanie i przekazanie do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego za rok 2013

do 28 luty 2015

Zarząd stowarzyszenia

Księgowa

 

2.

Zorganizowanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia sprawozdania za 2014 rok i udzielenia absolutorium dla zarządu oraz zatwierdzenia planu działania na rok 2015

 

luty,

 

Zarząd,

 

 

3.

Spotkanie integracyjne członków SMGS

 

 

luty

Członkowie stowarzyszenia

 

4.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy  i gminami sąsiednimi

na bieżąco

Zarząd

 

5.

Wycieczka dla dzieci Kodeń, Leśna Podlaska

maj

Drejka D.

Gryglicka M.

Walczewska T.

 

 

 

6.

Majówka Seniorów

 maj

Gałęzowska Z.

Stachniak A.

Socha T.

Jasińska D.

Abramczuk A.

Chaber P.

Futera J.

Gałęzowski M.

 

 

7.

Wycieczka dla emerytów i rencistów

 

czerwiec

Jasińska D.

Chaber P.

Gałęzowska Z.

 

 

8.

Zorganizowanie Dnia Dziecka

 

czerwiec

Niedziółka H.

Gałęzowska Z.

Futera J.

Drejka D.

 

 

 

9.

 

2 dniowa wycieczka dla mieszkańców gminy

 

lipiec

Drejka D.

Abramczuk A.

Gałęzowska Z.

 

 

 

 

10.

Wycieczka dla członków stowarzyszenia

 

5-7 czerwiec

Chaber P.

Stachniak A.

Jasińska D.

 

 

11.

 

Wyjazd na występ Kabaretu

w  trakcie całego roku

Abramczuk A.

Gałęzowska Z.

 

12.

 

Sformalizowanie zespołu stowarzyszenia

w trakcie roku

Socha T.

Gałęzowska Z.

 

13.

Współpraca w zakresie organizacji imprezy integracyjno-plenerowej połączonej z dożynkami gminno – parafialnymi

sierpień

Członkowie stowarzyszenia

 

 

14.

Wyjazd do kina

 

Listopad

październik

Lemieszek A.

Gałęzowski M.

 

15.

„Andrzejki” dla seniorów

 

 

 

listopad

Drejka D.

Abramczuk A.

Gałęzowska Z.

Gałęzowski M.

 

16.

Wyjazd do teatru

 

 

październik

listopad

Gałęzowski M.

Lemieszek A.

 

17.

Zorganizowanie ogniska integracyjnego

maj

Członkowie stow.

 

18.

Współpraca z OSP Serokomla w zakresie organizacji 90 rocznicy OSP

lipiec sierpień

Członkowie stow.

 

19.

Zorganizowanie debaty obywatelskiej na temat: „Bezpieczeństwo na wsi”

 

wrzesień

Członkowie stowarzyszenia     

Galeria

  • Powiększ zdjęcie