Konkurs ASOS – edycja 2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2015

Już ruszyła kolejna edycja konkursu, organizowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla osób starszych.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w takie formy działalności. Przyczyny tego często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie wypełnić tę lukę.    

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla skorzystało z możliwości aplikowania o środki finansowe. W dniu dzisiejszym poprzez generator wniosków złożona została oferta pod numerem 7120 …..  Niestety takie konkursy cieszą się bardzo dużym zainteresowanie organizacji pozarządowych, jednak ich rozpatrzenie bywa z różnym skutkiem. W ubiegłym roku też składaliśmy taki wniosek, niestety był za mało ciekawy, bo nie otrzymaliśmy dofinansowania, mimo, że był poprawny zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.

Może w tym roku nam się uda?      

Galeria

  • Powiększ zdjęcie