OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA …

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2016

To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla w okresie od 08.11.2016 r. do 15.12.2016 r. w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Gmina Serokomla dofinansowała projekt w kwocie 3600 zł, wkład własny niefinansowy wyceniliśmy na kwotę 2500 zł (praca w ramach wolontariatu).

     Wydarzenie historyczne Ocalić od zapomnienia ma na celuw ciekawy sposób przybliżyć zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym mieszkańcom gminy Serokomla jak ważne jest ocalenie od zapomnienia historii Serokomli, dawnych jej dziejów oraz zmian zachodzących na przestrzeni lat, między innymi przybliżenie historii jedynego zabytku – nagrobka rodziny Kowalskich , ostatnich właścicieli Serokomli, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Serokomli.

Działania w ramach projektu to między innymi spotkanie młodzieży Zespołu Szkół w Serokomli  i mieszkańców gminy Serokomla z pasjonatem historii Serokomli oraz krewną rodziny Kowalskich, która zajmowała się renowacją nagrobka. Konkurs wiedzy o historii lokalnej gminy Serokomla przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych to jest: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  Uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na spotkaniu z młodzieżą.

W tym dniu młodzież wraz z mieszkańcami (delegacja) odwiedzi miejscowy cmentarz, na którym znajduje się nagrobek rodziny Kowalskich w celu złożenia kwiatów i upamiętnienia tego miejsca, które zostało odrestaurowane. W ramach projektu dofinansujemy część kosztów poniesionych na renowację zabytkowego nagrobka.

ProjektOcalić od zapomnienia przyczyni się do osiągnięcia następujących :

- podniesienie poziomu wiedzy o dziejach i historii Serokomli wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących w Serokomli i na terenie gminy Serokomla,

-  rozbudzenie postaw patriotycznych,

-  podniesienie poziomu satysfakcji mieszkańców z przynależności do społeczności Serokomli i regionu,

-  umocnienie relacji międzypokoleniowych oraz integracja społeczeństwa,

-  promocja regionu i zabytkowego nagrobka,

-  wzrost poczucia przynależności do lokalnej kultury, tradycji poprzez spotkania integrujące wokół spraw o tematyce regionalizmu oraz nabycie umiejętności promowania regionalizmu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie