Umowa podpisana…

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2017

W dniu 18 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Serokomla  a Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Serokomla na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą : „Festiwal Najsmaczniejszych Potraw Regionalnych” na kwotę 2000,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do budowania więzi lokalnej społeczności, alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, możliwości kultywowania oraz przekazywania młodszemu pokoleniu tradycyjnych smaków i zapachów potraw regionalnych,  które nie powinny zostać zapomniane.

 

       Poszczególne wsie z terenu gminy Serokomla zaproszone do udziału w projekcie, przygotują potrawy tradycyjne, których degustacja odbędzie się podczas imprezy w dniu 27.08.br.  Oprócz potraw tradycyjnych dla naszego regionu, wsie przygotują stoiska w dawnym stylu, przywołując wystrój izb oraz stroje z dawnych czasów. Zostaną zaprezentowane starodawne urządzenia i przedmioty wówczas używane na wsi takie jak: kolebki, chodniki, tary, kółka do przędzy itp. Wszystko to ma za zadanie zachowanie tradycji, pamięci o tym jak było dawniej, stworzenie ówczesnej atmosfery wsi. Zostanie ogłoszony konkurs na najciekawsze stoisko   i najsmaczniejszą potrawę regionalną. Trzy najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone przez Wójta Gminy Serokomla.

 

    Zapraszamy do wspólnego biesiadowania przy tradycyjnych potrawach już 27.08. (niedziela) na placu parafialnym w Serokomli.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie