Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla

Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla

28 lutego 2022

Dnia 24 lutego 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Panią Danutę Drejka.
Pani Prezes Zofia Gałęzowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w tym sprawozdanie finansowe za rok 2021. Udzielono absolutorium Zarządowi SMGS za rok 2021. Dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SMGS na kolejną kadencję.
Skład Zarządu SMGS:
Prezes – Zofia Gałęzowska
Wice – Prezes – Danuta Drejka
Sekretarz – Anna Abramczuk
Skarbnik – Danuta Jasińska
Członek – Irena Szymanek
Komisja Rewizyjna:
– Adam Stachniak - przewodniczący
- Teresa Walczewska
- Teodora Socha
- Halina Ponikowska
- Bogumiła Romańska
Podsumowano działalność w trudnym okresie dotkniętym przez pandemię COVID – 19.
Omówiono i zatwierdzono - Plan Pracy SMGS - na 2022 rok.
Podziękowano tym, którzy:
- zorganizowali integracyjny wyjazd do Kazimierza Dolnego, a były to Panie Danuta Drejka i Zofia Gałęzowska.
- wyjazd do kina do Siedlec – Pani Anna Abramczuk
- włączają się w różne akcje gminne poprzez pełnienie dyżurów organizacyjnych, pieczenie z własnych produktów ciast, czy przygotowanie sałatek.
W miłej, serdecznej atmosferze spędzono wspólnie czas.


Danuta Drejka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022

  Spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla 2022