Jesteś tutaj: Start / O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 19 grudnia 2008 roku z inicjatywy Wójta Gminy Serokomla Pana Krzysztofa Stępniaka odbyło się spotkanie założycielskie

 STOWARZYSZENIA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  SEROKOMLA

Lista członków założycieli była długa, ale warto wymienić osoby, które zdecydowały się działać na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy.

Na pierwszym spotkaniu podjęto uchwałę o założeniu SMGS, uchwalono statut organizacji oraz dokonano wyboru organów stowarzyszenia to jest zarządu i komisji rewizyjnej.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000323947 w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS.

 

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 02.02.2009 r. z Wójtem Gminy Serokomla siedzibą Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla jest budynek po byłym przedszkolu w Serokomli przy ulicy Kościelnej 3 w Serokomli.